Sunday, October 6, 2013

အင္းဒင္စခန္း၏အစည္းအေ၀း၊ ေမာင္ေတာ။၂၇၊ ၉၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အင္းဒင္ ႏွင့္ သ၀န္ေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ကို အစည္းအေ၀းေခၚကာ သင္တို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံမွ ရယူေသာ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳ မိန္႔စာႏွင့္ လက္ထပ္ ခြင့္ရိွေသာ္လည္း ကေလးေမြးဖြားခြင့္မရိွ၊ အကယ္ ကေလးေမြးဖြားလိုလွ်င္ ငါတို႔ထံမွအမိန္႔စာ ရယူရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အကယ္ ငါတို႔ထံမွ အမိန္႔စာ မရဘဲ ကေလးေမြးဖြားလွ်င္ ကေလးမ်ားကို အထစ (အိမ္ေထာင္စုစာရင္း)တင္သြင္းျခင္းခံရမည္မဟုတ္၊ Black List သာတင္သြင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment