Sunday, October 6, 2013

ေက်ာက္ပႏၶဴ ရခိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕တရားမွ်တမႈ၊ ေမာင္ေတာ။၆၊ ၉၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယက္သည္ ေက်ာက္ပႏဴ၊ အာယာလီရြာေန ေရာ္ဟိမုလား (ဘ) အဒူေဆာလာမ္ (အသက္-၃၅-ႏွစ္)၏ ကြမ္းၿခံမွ ကြမ္းရြက္မ်ားခိုးေနသည္ကို ေတြ႔မိသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး အားတိုင္တန္းခဲ့ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ကြမ္းၿခံပိုင္ရွင္ထံမွ အျပန္ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းညွစ္ယူၿပီး ခိုးယူ လာတဲ့ ကြမ္းရြက္မ်ားကိုလည္း သူခိုးမမ်ားအားေပးလိုက္သည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ တိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တိုင္တန္းျခင္းမျပဳလုပ္ရဟု သတိေပးလိုက္သည္။ ရခိုင္မ်ား သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ကြမ္းၿခံ၊ ဟင္းခင္း၊ ဆိတ္၊ ႏြားမ်ားကို အၿမဲလိုလိုပင္ ခိုးယူေလ့ရိွသည္။ တိုင္တန္းေသာ္ လည္း မည္သို႔မွ်ထူးျခားမႈမရိွခဲ့ေခ်။

No comments:

Post a Comment